Politica de confidentialitate

POLITICA GENERALA DE CONFIDENȚIALITATE
Antech Consulting SRL (ACROM)
in gestionarea datelor cu caracter personal

Prezenta Politica generala de confidentialitate intra in vigoare incepand cu data de 25 Mai 2018.

Introducere: Informații despre ACROM

Aceasta politica referitoare la confidentialitatea si gestionarea datelor cu caracter personal este deținuta Societatea ANTECH CONSULTING S.R.L. cu sediul social in in Str. Potcoavei nr. 48/12 lot 2, oras Voluntari, judetul Ilfov inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1792/24.11.2004, Cod unic de inregistrare 16974618 si, punct de lucru: Bld. Pipera nr. 1B, etaj 9, Cubic Center,  oras Voluntari, judet Ilfov, adresa de email: office@acrom.ro (menționat în continuare drept “ACROM“) emite principiile de prelucrare a datelor cu caracter personale ale vizitatorilor paginii de internet www.acrom.ro (“pagina web“), mai cu seamă a utilizatorilor înregistrați (menționați în continuare drept drept “utilizatori“) și a candidatilor ACROM, care isi depun/transmit CV-ul prin intermediul paginii web (“candidat“).
ACROM este răspunzător de prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de operator și determină scopul și mijloacele prin care vor fi procesate datele cu caracter personal.
ACROM a desemnat o persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor cu caracter personal, puteti sa luati legatura cu acesta la adresa de email office@acrom.ro.
In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii ACROM şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.acrom.ro. ACROM depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor Dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata atunci când accesati pagina noastra web – www.acrom.ro. In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate si nu in ultimul rand drepturile Dumnavoastra. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru www.acrom.ro.
ACROM se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)..

1. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal in calitate de persoana vizata

Prin furnizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de persoana vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre ACROM a datelor colectate in urmatoarele scopuri:

  • Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus la dispozitie pe site-ul www.acrom.ro, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa;
  • Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea serviciilor si livrarea produselor comandate de Dumneavoastra, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul Dumneavoastra de telefon fix/mobil;
  • Pentru va expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele;
  • Pentru procesul de recrutare atunci cand aplicati online pentru una din pozitiile deschise spre ocupare, caz in care ne va fi necesar numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail. Aplicarea la un job/recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul ACROM datele personale vor fi procesate și controlate de către ACROM si vor fi folosite numai in scopul recrutarii (interviu, comunicari ce au legatura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite in procesul de recrutare nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții/candidatii doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale dupa incheierea procesului de recrutare, sunt rugați să contacteze office@acrom.ro.

Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atat timp cat impune legea (termenul de 1 an incepe sa curga de la data de la care v-ati exprimat consimtamantul), ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra. Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa anterior in prezentul paragraf, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office@acrom.ro.

2. Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre ACROM, Dumneavoastra in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care ACROM nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email office@acrom.ro.
In plus, incepand cu 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa office@acrom.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

3. Anularea consimțământului și anularea primirii comunicatelor sau mesajelor ACROM

  • dând click pe link-ul de intrare în setările contului dvs., link regăsit în fiecare comunicat în partea de jos; sau
  • trimițându-vă dezacordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal la ACROM la adresa de e-mail office@acrom.ro sau prin intermediul altor contacte enumerate în aceasta politica.

4. Transferul de date

ACROM nu va transfera, vinde sau ofera la schimb datele Dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing.

5. Securitatea datelor Dumneavoastra

ACROM a luat masuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

6. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului ACROM. Toate persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea și acest angajament continuă chiar și după ce sa încheiat cooperarea cu ACROM.

7. Responsabilitate

ACROM este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. ACROM va menține sub responsabilitatea sa un registru in care va pastra o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.
Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email office@acrom.ro.

8. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constată posibile încălcări a securităţii datelor. ACROM are obligatia notificării Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp.

9. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office@acrom.ro.

10. Plângeri/sesizari/solicitari si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre ACROM transmitand astfel un email la adresa office@acrom.ro.
Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

11. Modificări/completari ale acestei politici

ACROM isi rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici ACROM le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.acrom.ro. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica generala de confidențialitate.

12. Date de contact

Dacă aveți orice fel de nelămurire referitoare la procesarea datelor personale sau în cazul în care considerați că vi s-au încălcat drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@acrom.ro sau la numărul de telefon: (+4) 021 211 4183.